Legitimering

For deg som trenger å legitimere deg

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg eller ditt foretak overfor Revisjons-Partner AS fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår i et kundeforhold med oss. I tillegg må det gis opplysninger om hvem som er foretakets reelle rettighetshavere

Slik legitimering er et krav i gjeldende hvitvaskingsregler

 

Steg 1Firmalegitimering

 

Steg 2Personlegitimering