Våre tjenester

Vi kan hjelpe deg med blant annet:

Vi kurses kontinuerlig for å tilfredsstille gjeldende regler vedrørende etterutdanning for revisorer. Dette bidrar til å sikre at vi til enhver tid er faglig oppdatert og kan yte best mulig service for våre klienter.

  • Ordinær revisjon (lovpålagt revisjon)

  • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og noter

  • Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaver og likningspapirer

  • Utarbeidelse av delårsrapporter

  • Bistand ved etablering og opphør av selskaper

  • Omorganiseringer (fusjoner, fisjoner)

  • Gjennomgang, evaluering og forslag til effektivisering av intern kontroll

  • Attestasjonsoppdrag (for ex prosjektregnskap v/ tilskuddsordninger)

  • Skatte- og avgiftsrådgivning